انواع تغییرات موسسات و شرکت ‎ها‎ به شرح زیر می‎باشد:

 • ورود و خروج شرکا
 • افزایش و کاهش میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا موسسه
 • نقل و انتقالات سهام شرکت
 • تغییر یافتن آدرس محل شرکت
 • تعویض نام کمپانی
 • تمدید اعضای کمیته بازرسین شرکت و هیات مدیره
 • منحل شدن رسمی شرکت به واسطه کارشناسان رسمی ثبت صورتجلسات .

 

مدارک لازم برای تغییرات در موسسات و شرکت ها

 • کپی روزنامه تاسیس رسمی
 • کپی روزنامه ‎ها‎ در صورت اعمال تغییرات
 • برای شرکت ‎ها‎ی با مسئولیت محدود، کپی پشت و رو شرکتنامه
 • برای موسسات، کپی پشت و رو تقاضانامه
 • برای شرکتهای سهامی خاص، کپی پشت و رو اظهارنامه
 • برای اشخاص تازه وارد، کپی شناسنامه و کارت ملی
 • برای افرادی که قصد خروج از شرکت را دارند ، اصل مدارک شناسایی و حضور برای امضا و اثرانگشت در اداره ثبت شرکت‌ها‎
 • در صورت تغییر ادرس شرکت، مکان جدید به همراه کدپستی ۱۰ رقمی باید به اداره ثبت شرکت ‎ها‎ ارائه شود
 • حضور و امضای کلیه اعضا هیات مدیره در اداره ثبت شرکتها، در صورت منحل شدن شرکت.