ثبت موسسات و شرکت‎ها‎ی غیر تجاری

قانون گذار در کنار شرکت‎ها‎ی تجاری، مجموعه ای از قوانین حقوقی را برای انجام اموری غیرتجاری ازقبیل فعالیت‎ها‎ی علمی،ادبی،امورخیریه،خدماتی و … پیش بینی نموده است. شرکت‎ها‎ی غیرتجاری از نظر آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات چنین تعریف شده است: «هدف از تشکیل شرکت و موسسه غیرتجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و فعالیت‎ها‎یی است که به منظور مقاصد غیرتجاری نظیر فعالیت‎ها‎ی علمی یا امور خیریه و … تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.».

 

اقسام موسسات و شرکت‎ها‎ی غیرتجاری

موسسات غیرانتفاعی :

در این نوع موسسات هدف از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن‎ بین اعضا نیست. در موسسات غیرانتفاعی کلیه فعالیت‎ها‎ی اجتماعی همچون انجمن‎ها‎ی اسلامی، تخصصی، علمی، احزاب، تشکل‎ها‎ی سیاسی، موسسات خیریه و صندوق‎ها‎ی قرض الحسنه انجام میشود. مراتب و فعالیت شرکت‎ها‎ی غیرتجاری هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت‎ها‎، از سوی اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می شود و پس از دریافت نتیجه مثبت، موسسین می توانند اقدام به ثبت نمایند.

موسسات غیرتجاری :

هدف از تشکیل این گونه موسسات جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود می باشد. در موسسات غیرتجاری فعالیت‎ها‎ی از قبیل آموزشگاه‎ها‎ی علمی و فنی، کلاس‎ها‎ی زبان و مدارس غیرانتفاعی، شرکت‎ها‎ی گازرسانی با ارائه خدمات شهری همچون نظافت و فضای سبز و … دارند. موسسین این شرکت‎ها‎ باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز شرکت اقدام کنند.

 

لیست مدارک لازم برای ثبت شرکت‎ها‎ی غیرتجاری

 

  • ۱- گرفتن دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت از اداره ثبت شرکت و تکمیل و امضای آنها
  • ۲- تنظیم اساسنامه شرکت در ۲ جلد  و امضای تمامی صفحات توسط شرکا
  • ۳- تنظیم صورت جلسه مجمع روسای شرکت حداقل در ۲ نسخه
  • ۴- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه شرکا
  • ۵- گرفتن مجوز در رابطه با فعالیت شرکت در صورت نیاز
  • ۶- در صورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند، ارائه کپی
  • آخرین روزنامه رسمی شخص حقوق و نامه معرفی نمایند در سر برگ شرکت الزامی می باشد. همچنین
  • ارائه کپی برابر اصل و کپی کارت ملی نماینده حقوقی شرکت ضرورت دارد.
  • ۷- اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن
  • ۸- اصل قیّم‎نامه یا کپی برابر اصل آن