ثبت شرکت

دلیل ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت به چه صورت انجام میگیرد ؟ با توجه به افزایش روز افزون شرکتها و موسسات ، ثبت شرکت‎ها از یک سو با هدف ایجاد تمایز و تفکیک میان شرکت‎های قانونی و غیرقانونی صورت می‎گیرد و از سوی دیگر برای پیگیری تخلفات احتمالی از سوی برخی شرکت‎ها، ثبت راه حل بسیار مناسبی است.

انواع شرکت‎ها

شرکت‎ها به دو نوع تجاری و غیرتجاری تقسیم‎بندی می‌شوند.

شرکت تجاری

شرکت‎های تجاری شامل آن دسته از موسساتی است که با هدف کسب سود تشکیل می‌شود. شرکت‎های تجاری به ۸ دسته تقسیم می‌شوند از جمله شرکت‎های سهامی، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی و تعاونی‎ها.

شرکت‌های غیر تجاری

شرکت‎های غیر تجاری با مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی، ادبی، امور خیریه و … تشکیل می‌شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشکیل شرکتهای غیرتجاری از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌تواند عناوینی از جمله انجمن بنگاه کانون و امثال آن را کسب کنند. موسسات غیرتجاری براساس اهدافشان به چند دسته تقسیم می‌شوند.

 1. شرکت‎های جلب منافع بدون تقسیم سود بین اعضا مثل موسسات امورخیریه.
 2. شرکت‎های جلب منافع مادی با هدف تقسیم سود میان اعضا مانند کانون‎های فنی و حقوقی.

کلیات ثبت شرکت

برای ثبت شرکتهای تجاری نکاتی باید مد نظر قرار داد از جمله:

 • برای تشکیل  یک شرکت وجود حداقل دو نفر به عنوان شریک ضرورت دارد.
 • شرکت‎های غیرتجاری نیز همچون شرکت‎های تجاری باید در اداره ثبت شرکت‎ها به ثبت برسند که به تبع آن باید کلیه اقدامات تاسیس شرکتها همراه رعایت مواد آئین‎نامه اصلاحی ثبت شرکت‎های غیرتجاری که سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است، ضرورت دارد.
 • فرم تقاضانامه، صورتجلسه و اساسنامه ثبت شرکت باید توسط شرکا تکمیل و امضا شود.
 • ارائه دو نسخه از اظهارنامه، اساسنامه و وکالتنامه شرکت به اداره ثبت شرکت ضروری می‌باشد.
 • باید در حین طی نمودن مراحل ثبت، نام شرکت نیز انتخاب و به اداره ثبت ارائه گردد.
 • اگر شرکت نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، همزمان مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‌گردد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

 • دریافت ۲ نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا
 • تنظیم اساسنامه حداقل در ۲ نسخه و امضای تمامی صفحات توسط شرکا یا اعضا
 • تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ۲ نسخه
 • کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
 • دریافت مجوز در رابطه با موضوع شرکت
 • وجود امضای مدیر شرکت به همراه کپی شناسنامه برابر اصل و قید آدرس محل سکونت
 • ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه

 

مراحل ثبت شرکت
 • ارائه مدارک مورد نیاز توسط موکل و تحویل به اداره ثبت به همراه پرداخت هزینه‎های ثبت
 • بررسی و مطالعه فعالیت‎ها شرکت و مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران در مدت ۴ روز توسط پرسنل اداره ثبت شرکت‎ها
 • در صورت وجود هرگونه نقص مرحله تایید نهایی با مشکل مواجه می‎شود که در این صورت باید ایرادات و نواقص بوسیله هیئت رئیسه شرکت بر طرف گردد. برای سهولت کار می‎توان یک نسخه از اطلاعات شرکت را بصورت اینترنتی به اداره ثبت ارسال نمود.
 • اخذ پرونده پس از تایید نهایی اداره ثبت
 • اخذ شماره ثبت و آگهی راه اندازی شرکت در مدت ۳ تا ۵ روز پس از دفتر نویسی
 • اخذ روزنامه رسمی  ۱۵ روز پس از آگهی راه اندازی