علامت تجاری

علائم تجارتی در برگیرنده  نشانه هایی چون کلمه، حروف، ترسییمات، عکس، عدد، تصویر و یا ترکیب آنها که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز کند.

 

نکات ضروری در رابطه با علائم تجارتی

 

۱- داشتن علامت تجارتی اختیاری است مشروط بر آنکه دولت الزامی در آن قرار نداده باشد.

۲- استفاده انحصاری از علائم تجارتی فقط برای افرادی که علامت خود را به ثبت کرده باشند، قانونی می باشد.

۳- علائم تجارتی  قابلیت نقل و انتقال دارند و باید متناسب با مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ثبت شوند.

۴- در صورتی که اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران داده شده، باید دفاتر مربوطه ثبت گردد.

۵- متقاضیان برای ثبت علامت گواهی باید علامت خود را از اداره ذیربط دریافت نمایند.

۶- هر علامت تجاری به مدت ۱۰ سال اعتبار ثبت دارد.

۷- برای ثبت چندین علامت، باید متناسب با تعداد اظهارنامه ارائه شود.

۸- هرگونه تغییر در محل فعالیت باید به اداره ذیربط اطلاع داده شود در غیر این صورت علائم تجارتی رسمیت نخواهند داشت.